NJA ER DEN ELDSTE FRITIDSORGANISASJONEN INNEN JERNBANEN I NORGE MED RØTTER HELT TILBAKE TIL 1893.

Fra starten var det avhold, det gikk vi bort fra som krav i 2002. Nå er vi en aktiv livsstilsorganisasjon, med fokus på et edruelig jernbanemiljø, men også livstilssykdommer som diabetes, hjerte / kar, fedme og spilleavhengighet.

Alle være aktiviteter er rusfrie. Norske Jernbaners Avantgard (NJA) skal være en aktivlivsstilsorganisasjon innen jernbanen i Norge.

Fokusområder er

  • Redusere alkoholbruken blant jernbaneansatte og andre gjennom å være en pådriver i det rusforebyggende tilbud, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers · Være en inkluderende organisasjon som jobber mot alle former for skadelig rusbruk, pillemisbruk og spilleavhengighet
  • Være en pådriver i kampen mot de ”nye” livsstilsykdommene som sukkersyke, hjerte- og karsykdommer med flere, gjennom å fremme en ”aktiv livsstil i et rusfritt miljø”
  • Delta aktivt i kampen mot mobbing i samfunnet generelt, og på arbeidsplassen spesielt.

NJA søker å være en landsdekkende organisasjon med avdelinger i alle fylker der det kjøres tog, og skal være åpen og inkluderende, basert på et livssynsnøytralt verdigrunnlag til beste for alle i det norske samfunnet.

VÅR VISJON

Aktivitet skaper helse, og hvert år arrangerer vi aktiviteter, kurs og samlinger i rusfrie omgivelser land og strand rundt. Her er noe av det vi har skrevet med de siste årene: Vinterkurs på Storefjell og Bardøla. Høsttreff på Lampeland, Askim, Larvik. Aktiviteter, - og actionturer til Hunderfossen, Rafting og brevandring i Jølster, kanalturer, tematurer, Flåm med omvisning, sykkelturer, badeland, Gokart på Rudskogen og HH Karting i Oslo, dressinsykling i Numedal og omvisning på Nomeverkene i Rødberg, teater i Drammen og vi har vandret med dinosaurene i Oslo. Vi har besøkt Langedrag og mye, mye mer! NJA er for alle, både store og små.

Norske Jernbaners Avantgard (NJA) skal være en aktiv livsstilsorganisasjon innen jernbanen i Norge.

 

Ove Carstensen style=

Ove Carstensen

Styreleder
Inger Therese style=

Inger Therese

Nestleder
Magnar Wøllo style=

Magnar Wøllo

Forbund Sekretær
Solveig Helleve Andersen style=

Solveig Helleve Andersen

Organisasjon sekretær
Ole Johnny Bråthen style=

Ole Johnny Bråthen

Styremedlem