Innkalling til  årsmøte  2024  for

 

 

 

Norske Jernbaners Avantgard

 Avdeling Drammen

 

Årsmøte  Torsdag  25  april 2024 kl. 14:00 på  Lierkroa

Dagsorden.

                                                             Godkjenning av innkalling.

                                                             Godkjenning av dagsorden.

                                                             Valg av møteleder og sekretær.

                                                             Styrets årsberetning .

                                                             Godkjenning av regnskap.

                                                             Revisjonsberetning .

                                                             Innkomne forslag 

                                                             Budsjett

                                                             Valg .  

                             Frist for innsending av forslag til årsmøtet er 14. April

 

Alle medlemmer er hjertelig velkommen og etter selve årsmøte vil det bli enkel servering .


 

For styret i avd. Drammen

Per  Gommerud,

      Sekretær.

 

profilbilde

Minda Gommerud

Leder

profilbilde

Ole Johnny Bråthen

Nestleder

profilbilde

Inger Therese Sundbye

Økonomikontakt

profilbilde

Per Gommerud

Sekretær

profilbilde

Kari Aspenes

Styremedlem