Årsmøte Mandag 13.mai 2019 kl. 18:30 på Drammen stasjon

Årsmøte  Mandag 13.mai  2019 kl. 18:30 på  Drammen stasjon

Dagsorden.

Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av dagsorden.

Valg av møteleder og sekretær.

Styrets årsberetning .

Godkjenning av regnskap.

Revisjonsberetning .

 Innkomne forslag 

 Budsjett

 Valg .  


Alle medlemmer er hjertelig velkommen og etter selve årsmøte vil det bli enkel servering .

 

Med hilsen styret i avd. Drammen

Per  Gommerud,

      Sekretær.