Medlemsmøter i avd. Drammen

Medlemsmøte 14. oktober kl. 18:30 blir holdt hos Bane Nor 1.etg.

Ring 416 84075 hvis dører er låst eller du vil spørre om noe i forkant.

 

Per Gommerud

sekr.

Inngang via denne døren på bygget til Bane Nor

Inngang via denne døren på bygget til Bane Nor

NJA.jpg