NJA er den eldste fritidsorganisasjonen innen jernbanen i Norge med røtter helt tilbake til 1893.

Fra starten var det avhold, det gikk vi bort fra som krav i 2002. Nå er vi en aktiv livsstilsorganisasjon, med fokus på et edruelig jernbanemiljø, men også livstilssykdommer som diabetes, hjerte/kar, fedme og spilleavhengighet.

Alle være aktiviteter er rusfrie. Norske Jernbaners Avantgard (NJA) skal være en aktiv

                                    livsstilsorganisasjon innen jernbanen i Norge.

                                    Fokusområder er:

·       Redusere alkoholbruken blant jernbaneansatte og andre

                                                   gjennom å være en pådriver i det rusforebyggende arbeidet,

                                                   på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.

·       Være en inkluderende organisasjon som jobber mot alle former for skadelig rusbruk, pillemisbruk og spilleavhengighet.

·       Være en pådriver i kampen mot de ”nye” livsstilsykdommene som sukkersyke, hjerte- og karsykdommer med flere, gjennom å fremme en ”aktiv livsstil i et rusfritt miljø”

·       Delta aktivt i kampen mot mobbing i samfunnet generelt, og på arbeidsplassen spesielt.

 

NJA søker å være en landsdekkende organisasjon med avdelinger i alle fylker der det kjøres tog, og skal være åpen og inkluderende, basert på et livssynsnøytralt verdigrunnlag til beste for alle i det norske samfunnet.

 

vår visjon

Aktivitet skaper helse, og hvert år arrangerer vi aktiviteter, kurs og samlinger i rusfrie omgivelser land og strand rundt. Her er noe av det vi har drevet med de siste årene: Vinterkurs på  Storefjell og Bardøla. Høsttreff på Lampeland, Askim, Larvik. Aktivites,- og actionturer til Hunderfossen, Rafting og brevandring i Jølster, kanalturer, tematurer, Flåm med omvisning, sykkelturer, badeland, Gokart på Rudskogen og H.H. Karting i Oslo, dressinsykling i Numedal og omvisning på Nomeverkene i Rødberg, teater i Drammen og vi har vandret med dinosaurene i Oslo. Vi har besøkt Langedrag og mye, mye mer! NJA er for alle, både store og små.

Norske Jernbaners Avantgard (NJA) skal være en aktiv livsstilsorganisasjon innen jernbanen i Norge.

styret i nja

 • Forbundsleder: Knut Andersen

 • Nestleder: Rune Bryhn

 • Forbundssekretær: Magnar Wøllo

 • Organisasjonssekretær: Solveig H. Andersen

 

Styreledere i nemnder m.m.   

 • Leder Aktivitetsnemnda: Solveig H. Andersen

 • NJA`sferiehjem, Vegårshei: Ove Carstensen

 • Redaktør Avantgarde: Solveig H. Andersen

 • Tlf. 934 53 666

 • Tlf. 955 55 152

 • Tlf. 906 52 340

 • Tlf. 941 25 366

 

 

 • Tlf. 941 25 366

 • Tlf. 977 63 998

 • Tlf. 941 25 366