NJA Bladet Avantgarde

i282037939669909734._szw530h275_.jpg
 
 

Avantgarde

AVANTGARDE er vår organisasjonens medlemsblad. Bladet utgis 2 ganger i året.

Stoffog artikler til bladet sendes til Solveig Helleve Andersen på mail : solv-an@online.no

Her kommer nytt fra NJA, bladet vårt Avantgarde og annet stoff på pdf-filer. Vis det gjerne fram til venner og kjente du har lyst til å verve inn i NJA.

For å lese, klikk på lenken under:

http://issuu.com/avantgard/docs/nja 

Avantgarde nr 1, 2014

Avantgarde nr  2, 2014

Avantgarde nr 1, 2015

Avantgarde nr 2, 2015

Avantgarde nr 1, 2016

Avantgarde nr 2, 2016

https://issuu.com/avantgard/docs/avantgarde__nr_1__2017

https://issuu.com/online110/docs/avantgarde__nr_2___2017

https://issuu.com/online110/docs/avantgarde__nr_2___2017