AVANTGARDE

AVANTGARDE er vår organisasjonens medlemsblad. Bladet utgis 2 ganger i året.

Stoff og artikler til bladet sendes til Solveig Helleve Andersen på mail: solv-an@online.no

Her kommer nytt fra NJA, bladet vårt Avantgarde og annet stoff på pdf-filer.
Vis det gjerne fram til venner og kjente du har lyst til å verve inn i NJA.

 

Avantgarde nr 1 2023

Avantgarde nr 2 2022

 Avantgarde nr 1 2022

Avantgarde nr 1 2021

Avantgarde nr 2 2020

 Avantgarde nr 2 2019

Avantgarde nr 1 2019

Avantgarde nr 1 2018