Back to All Events

Medlemsmøte avdeling Drammen

Årsmøte  Mandag 13.mai  2019 kl. 18:30 på  Drammen stasjon

Dagsorden.

Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av dagsorden.

Valg av møteleder og sekretær.

Styrets årsberetning .

Godkjenning av regnskap.

Revisjonsberetning .

 Innkomne forslag 

 Budsjett

 Valg .  


Alle medlemmer er hjertelig velkommen og etter selve årsmøte vil det bli enkel servering .

 

Med hilsen styret i avd. Drammen

Per  Gommerud,

      Sekretær.

 

 

Alle møter holdes på Drammen stasjon, i møterommet i 3.etg.

Vi starter opp kl. 18:30 og det blir enkel servering (Vi spanderer).

Inngang øverst mot bybrua. Hvis noen dører er stengt, så ring 90033519.

Se mere under avdeling Drammen :

https://www.nja.as/drammen/