aVDELING Vestfold inviterer til tur/aktivitet i "Høyt og Lavt" i Lågendalen. Vi møtes på parkeringsplassen kl. 1030. Vi tar med litt grill mat og drikke. Kaffe og kake.
Pris pr. pers. er 385 ,- DET ER MULIGHETFOR gruppe rabatt, men da må vi vite hvor mange som kommer.

Påmelding til Karin, mobil 932 55 759.
> Alle avd. er hjertlig velkoMMEN! pÅMELDING INNEN LØRDAG 19 mAI.

https://hoytlavt.no/vestfold