Bergen

Avd. Bergen har møte ein gong kvar månad, med vekslane møtestad hjå medlemer. Her vert protokollar frå m.a. FS referert, drøftar aktuelle saker, allsong og matøkt. Øynaden står og høgt på dagsordenen. 

Alle møte tek til kl. 17:30