• Dagsorden NJA’s landsmøte 2024
 • 1. Åpning
 • 2. Presentasjon av Gjester
 • 3. Opprop
 • 4. Godkjenning av innkalling
 • 5. Godkjenning av dagsorden
 • 6. Godkjenning av forretningsorden og fullmakter.
 • 7. Valg av:
 •     2 dirigenter.
 •     2 sekretærer
 •     Referent.
 • 8. Beretninger:
 •     Forbundsstyrets beretning for 2023.
 •     Aktivitetsnemdas beretning for 2023.
 • 9. Regnskap:
 •     Økonomistatus 2023
 • 10. Revisors melding.
 • 11. Innkomne forslag.
 • 12. Fastsettelse av kontingent.
 • 13. Budsjett for 2025.
 • 14. Handlingsplan for 2025.
 • 15. Fastsettelse av utgiftsdekning.
 • 16. Valg
 • 17. Neste års Landsmøte bestemmes av FS.
 • 18. Avslutning