Landsmøtet avholdes på Veggli Vertshus fra 24. til 25. Mai 2023.

 

Landsmøtet i sin helhet er gratis men for de som ønsker enkeltrom fra 24. - 25. tilkommer det et enkeltroms tillegg på kr. 500,-.

Landsmøtet avsluttes med festmiddag kl. 18.00. 

Påmelding innen 10 mai til Solveig Helleve Andersen.

 Solv-an@online.no eller 94125366

 

 

 

 

 

Program for Landsmøte og Utflukt onsdag 24. Mai 2023.

 For de som ønsker det så er det satt opp en Dresintur med oppmøte kl 10.00. Det blir servert Lunsj kl 12.00 - 13.00 på Kravikfjord stasjon med retur til Veggli hvor ankomst da vil være kl 14.00. 

 

Landsmøte starter kl 15:00

 

 • Dagsorden NJA’s landsmøte 2023
 • 1. Åpning
 • 2. Presentasjon av Gjester
 • 3. Opprop
 • 4. Godkjenning av innkalling
 • 5. Godkjenning av dagsorden
 • 6. Godkjenning av forretningsorden og fullmakter.
 • 7. Valg av:
 •     2 dirigenter.
 •     2 sekretærer
 •     Referent.
 • 8. Beretninger:
 •     Forbundsstyrets beretning for 2022.
 •     Aktivitetsnemdas beretning for 2022.
 • 9. Regnskap:
 •     Økonomistatus 2022
 • 10. Revisors melding.
 • 11. Innkomne forslag.
 • 12. Fastsettelse av kontingent.
 • 13. Budsjett for 2024.
 • 14. Handlingsplan for 2024.
 • 15. Fastsettelse av utgiftsdekning.
 • 16. Valg
 • 17. Neste års Landsmøte bestemmes av FS.
 • 18. Avslutning