Landsmøte avholdes 24 til 25 Mai 2023

 aktivitetssamling / dressintur.130 års Jubileum.

Landsmøte holdes på Veggli Vertshus. 

 

Dagsorden NJA’s landsmøte 2023

1. Åpning

2. Presentasjon av Gjester

3. Opprop

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av dagsorden

6. Godkjenning av forretningsorden og fullmakter.

7. Valg av:

2 dirigenter.

2 sekretærer

Referent.

8. Beretninger:

Forbundsstyrets beretning for 2022.

Aktivitetsnemdas beretning for 2022.

9. Regnskap:

Økonomistatus 2022

10. Revisors melding.

11. Innkomne forslag.

12. Fastsettelse av kontingent.

13. Budsjett for 2024.

14. Handlingsplan for 2024.

15. Fastsettelse av utgiftsdekning.

16. Valg

17. Neste års Landsmøte.

18. Avslutning